Zbigniew Herbert odznaczony Orderem Orła Białego

Z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja Ordery Orła Białego otrzymali poœśmiertnie prezes IV Komendy zrzeszenia „Wolnoœść i Niezawisłośœć” Łukasz Ciepliński, zamordowany w mokotowskim więzieniu w 1951 roku, i zmarły 1989 roku poeta Zbigniew Herbert. Prezydent Lech Kaczyński podkreśœlił, że poeta wykazał się niezłomnoœciś i patriotyzmem. W przypadku Herberta, postanowienie o nadaniu orderu zostało wydane wczeœniej. Orderem odznaczył Herberta, dwa dni […]

» Czytaj więcej

Odsłonięcie pomnika Zbigniewa Herberta w Krakowie – 2006

Odsłonięcie Pomnika Zbigniewa Herberta w Krakowie 29 października 2006r. został odsłonięty pomnik Zbigniewa Herberta w Parku im.dra H. Jordana w Krakowie Organizatorzy uroczystości: – Marszałek Województwa Małopolskiego – p. Janusz Sepioł – Prezes Towarzystwa Parku im. dra Henryka Jordana – p. Kazimierz Cholewa W uroczystości odsłonięcia Pomnika wzięli udział m.in. p. Katarzyna Herbert – żona Poety oraz przedstawiciele społeczności szkolnych […]

» Czytaj więcej

List otwarty do Redakcji „Wprost”…

Lublin, 17 września 2006r. List otwarty do Redakcji „Wprost” w sprawie „Donosu Pana Cogito…” Artykuł Jakuba Urbańskiego „Donos Pana Cogito” opublikowany w nr 33/34 tygodnika „Wprost” wywołał nie tylko falę krytyki pod adresem autora, ale przyniósł (na szczęście) rzeczowe i merytoryczne wystąpienie historyków z IPN, wypowiedzi przyjaciół Poety, wypowiedzi, które demaskowały wszystkie błędne hipotezy i dawały świadectwo Prawdzie. W imieniu […]

» Czytaj więcej

Pamiątkowe monety

 Pamiątkowe monety „Zbigniew Herbert” 30 maja 2008r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety upamiętniające postać i dorobek Zbigniewa Herberta, w związku z ogłoszonym przez Sejm RP Rok 2008 – Rokiem Zbigniewa Herberta w 10 rocznicę śmierci Poety. Uroczystość zaprezentowania i wręczenia monet osobom ze świata nauki, kultury i sztuki szczególnie zasłużonych w popularyzacji twórczości Poety odbyła się 30 maja […]

» Czytaj więcej
1 5 6 7