List otwarty do Redakcji „Wprost”…

Lublin, 17 września 2006r. List otwarty do Redakcji „Wprost” w sprawie „Donosu Pana Cogito…” Artykuł Jakuba Urbańskiego „Donos Pana Cogito” opublikowany w nr 33/34 tygodnika „Wprost” wywołał nie tylko falę krytyki pod adresem autora, ale przyniósł (na szczęście) rzeczowe i merytoryczne wystąpienie historyków z IPN, wypowiedzi przyjaciół Poety, wypowiedzi, które demaskowały wszystkie błędne hipotezy i dawały świadectwo Prawdzie. W imieniu […]

» Czytaj więcej

Pamiątkowe monety

 Pamiątkowe monety „Zbigniew Herbert” 30 maja 2008r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety upamiętniające postać i dorobek Zbigniewa Herberta, w związku z ogłoszonym przez Sejm RP Rok 2008 – Rokiem Zbigniewa Herberta w 10 rocznicę śmierci Poety. Uroczystość zaprezentowania i wręczenia monet osobom ze świata nauki, kultury i sztuki szczególnie zasłużonych w popularyzacji twórczości Poety odbyła się 30 maja […]

» Czytaj więcej
1 4 5 6